ผู้ประกอบการไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อง ผู้ประกอบการจีนผลิตสินค้าเลียนแบบส่งจีน

  
    ผู้ประกอบการไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อง ผู้ประกอบการจีนผลิตสินค้าเลียนแบบส่งจีน ตั้งโรงงานผลิตเองที่บ้านถวายโดยจ้างช่างผลิต ไม่ซื้อของชาวบ้านเหมือนที่เคย
ผู้ประกอบการชาวจีนได้เริ่มมาประกอบธุรกิจรับซื้อสินค้าจากบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ไปส่งให้กับลูกค้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประมาณสองปีแล้ว แรกๆ พบว่ามีอัตราการซื้อที่ดี ซื้อสินค้าจำนวนมาก แต่ระยะหลังได้เริ่มขยายกิจการและตั้งโรงงานเอง โดยผู้ประกอบการได้ใช้วิธีซื้อตัวอย่างสินค้าของผู้ประกอบการไปส่งให้ช่างผลิตเลียนแบบแล้วส่งกลับไปขายที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หากจะซื้อก็จะกดราคา เป็นอีกปัญหาที่ชาวบ้านถวายกำลังประสบในขณะนี้ โดยนายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายกล่าวว่า อยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากพวกตนไม่เข้าใจว่าอาชีพแกะสลัก ภูมิปัญญาพื้นบ้านเหล่านี้เป็นอาชีพสงวนหรือไม่ อีกทั้งการเลียนแบบสินค้ามีความผิดหรือไม่ โดยสินค้าบางชนิดแม้ว่าจะมีการลอกเลียนแบบ แต่ก็ไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน แต่เมื่อส่งไปจำหน่ายที่จีนก็ไม่สามารถทราบได้ว่าของจริงหรือของเลียนแบบ ขณะที่นางสาวอนุศรา ญาติจอมอินทร์ เจ้าของร้านจันทร์ทิพย์กล่าวว่า ผู้ประกอบการชาวจีนเข้ามาศึกษาว่าชาวบ้านถวายประกอบธุรกิจอย่างไร และหาสินค้าจากแหล่งใด ก่อนหน้านี้จะสั่งซื้อจำนวนมาก แต่ปัจุบันจะซื้อน้อยชิ้นและนำไปผลิตเลียนแบบแล้วส่งไปขายที่จีน ซึ่งปัญหาดังกล่าวตนก็ไม่ทราบทางแก้ไข คงได้แต่รอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะถูกลอกเลียนแบบสินค้า แต่ผู้ประกอบการก็มั่นใจในฝีมือที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เนื่องจากงานหัตถกรรมต้องใช้ฝีมือ เช่นการแกะสลักพญานาค ลายกนกของไทย และอื่น ๆ ซึ่งจะมีความประณีตในเนื้องานต่างกัน
 
8 กรกฎาคม 2556 , 16:48 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่