เวทีหาทางออกประเทศไทยส่วนของภาคเหนือตอนบนใกล้แล้วเสร็จ ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เสนอ 12 ประเด็น 456 ทางออก

  
    เวทีหาทางออกประเทศไทยส่วนของภาคเหนือตอนบนใกล้แล้วเสร็จ เหลือเพียงที่จังหวัดน่านเท่านั้น ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เสนอ 12 ประเด็น 456 ทางออกเพื่อเป็นแนวทางหาทางออกให้ประเทศไทย
ผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสรุปผลการจัดเวทีหาทางออกประเทศไทย ส่วนของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดำเนินแล้วในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ โดยส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสองเวที มีประชาชนร่วมการเสวนาดังกล่าวเวทีละพันคน รวมสองพันคน สูงที่สุดในภาคเหนือ มีประเด็นนำเสนอ 12 ประเด็น 456 แนวทาง เช่น ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ นักการเมืองหาผลประโยชน์ การทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาเคลือบแคลงองค์กรอิสระ สื่อไม่เป็นกลาง รัฐธรรมนูญ การแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นต้น โดยส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนโทรศัพท์ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอประเด็นที่เป็นประโยชน์ การจัดเวทีดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประชาชนเสนอปัญหาทั้งการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรง แต่พบว่ามีการเสนอทางออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยปัญหาเด่นในเชียงใหม่คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาคือปัญหาสังคมและความขัดแย้งทางการเมืองตามลำดับ ทั้งนี้เมื่อสรุปทั้ง 108 เวทีทั่วประเทศแล้ว จะสรุปเสนอส่งสภาผู้แทนราษฎรเพื่อวางมาตรการหาทางออกประเทศไทยต่อไป
สำหรับเวทีหาทางออกประเทศไทยส่วนของภาคเหนือยังคงเหลือที่จังหวัดน่านเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยทั้ง 108 เวทีจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ ก่อนที่จะสรุปนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
 
10 กรกฎาคม 2556 , 17:44 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่