มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญร่วมฉลองอดีตสร้างอนาคตในงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชิญนร่วมฉลองอดีตสร้างอนาคตในงาน แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน พัฒนาองค์กร พัฒนาองค์ความรู้ มุ่งเน้นความปลอดภัยด้านอาหาร เพราะแม่โจ้ คือเกษตร
ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า พัฒนาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากอดีต แบ่งเป็น 3 ยุค ยุคแรกก่อร่างสร้างตัวสร้างองค์กร ตั้งแต่ 2477 มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ โดยมีอำมาตย์โทพระช่วงศิลปะการเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ได้เปิดทำการสอนด้านเกษตรกรรม โดยมีนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 48 คน ในรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นคุณปู่ คุณพ่อและยึดหลักปรัชญาว่า งานหนักไม่เคยฆ่าตน ต่อมายุคกลางราว 30-40 ปี แม่โจ้ก็มีวิวัฒนาการอยู่ 2 ด้านคือด้านองค์กรเปลี่ยนจากการเป็นวิทยาลัยมาเป็นมหาวิทยาลัย และอีกด้านคือวิวัฒนาการด้านวิชาการก็มีความเจริญในหลายๆ ด้าน ในอดีตบางช่วงก็มีองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาแบบลองผิดลองถูกและพัฒนาการเป็นประโยชน์แก่วงการเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีด้าน IT เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเกษตรด้านอื่นๆ
งาน “แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน” จะจัดระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 กิจกรรมในงานมีอย่างหลากหงาย เช่น นิทรรศการแสดงการพัฒนามหาวิทยาลัยช่วงเวลา 80 ปี ในลักษณะ MJU Historical Timeline โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา 8 ช่วงเวลาช่วงละ 10 ปี จาก 2477-2557 โดยจะนำ Highlight ของแต่ละช่วงเวลามาจัดแสดง การสัมมนาทางวิชาการ การออกร้านสินค้าเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
10 กรกฎาคม 2556 , 17:55 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พงศกร สวท.เชียงใหม่