สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดหารายได้สมทบทุนใช้ในกิจการสาธารณกุศลของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จะจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล PRD.3 Golf Invitation 2013 ชิงถ้วยเกียรติยศนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล เพื่อส่งเสริมกีฬากอล์ฟให้เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ประชาชน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และองค์กรพันธมิตร โดยจัดหารายได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนสวัสดิการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ซ่อมแซมห้องประชุมเพื่อใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์และสำหรับให้สื่อมวลชนได้ใช้ประโยชน์
สำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ณ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ Shot Gun Start เวลา 12.30 น. การแข่งขันประเภททีม 5 คน ชนะเลิศรับถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อัตราค่าสมัคร ประเภททีม VIP ทีมละ 2 หมื่นบาท ประเภททีมทั่วไปทีมละหมื่นบ้าน ประเภทบุคคลคนละ 2 พันบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สี่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โทรศัพท์หมายเลข 0-5328-3741 สนามกอล์ฟอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ 0-5388-0888 นายพยนต์ ยศสุพรหม 081-9922763 และนางสาวอุไร สมภารจันทร์ 081-7647118
 
10 กรกฎาคม 2556 , 18:42 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่