กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี 2556 หัวข้อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู มุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

  
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งทำงานเชิงรุก แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ พร้อมนำเสนองานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแบบบูรณาการที่สำคัญ มาจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี 2556 หัวข้อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู มุ่งสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 250 คน
นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ด้านการบุกรุกป่า ได้มีการเฝ้าระวังทุกพื้นที่ ต้องรวดเร็วและตรวจสอบได้ สิ่งสำคัญ คือ พื้นที่ป่าสงวนหรืออุทยานแห่งชาติต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ และจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่บุกรุกทำลายป่า ใช้มาตรการด้านกฎหมายอย่างเข้มงวด ต่อจากนี้ จะมีคณะกรรมการดำเนินการผู้ที่บุกรุกทำลายป่าเพื่อดำเนินคดี ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนหรือเขตอุทยานแห่งชาติจะมีรื้อถอน สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้ประชาชนทำความเข้าใจว่า การบุกรุกเป็นการทำลายป่า ทำลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศ จากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องทำงานเชิงรุก
ภายในงาน มีการนำเสนอผลงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การนำเสนอผลงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแบบบูรณาการที่สำคัญ ได้แก่ การค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก เช่น กะเพราตะนาวศรี กล้วยไม้ไร้ใบเบตง ว่านแผ่นดินเย็น สถานภาพปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลภายหลังปรากฏการณ์ฟอกขาว และชนิดพันธุ์มดต่างถิ่นที่รุกรานสู่ป่าอนุรักษ์ การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับการศึกษาและวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานการจัดการสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
11 กรกฎาคม 2556 , 18:00 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่