ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศกว่า 600 ราย จะมาร่วมงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวนานาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ปลายปีนี้

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ Chiang Mai & North Travel Show 2006 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2549 ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างประเทศ 18 แห่ง ได้เชิญผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวจากต่างประเทศมาร่วมงานจำนวนประมาณ 250 ราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำในประเทศไทยจำนวน 200 ราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่นำผู้ประกอบการจำนวน 200 รายในท้องถิ่นภาคเหนือ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อซื้อขายธุรกิจกับผู้ซื้อจากต่างประเทศและในประเทศ งานส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวนานาชาติ จัดทุก ๆ 2 ปี พัฒนาขึ้นสู่งานซื้อขายบริการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และความสำคัญในประเทศและต่างประเทศ เป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยว ขายตรงต่อผู้ซื้อในเวทีซื้อขายการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามมา --------------------------------------------------------------------------------
 
19 ตุลาคม 2549 , 13:22 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่