จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมป้องกันอุบัติภัยทางถนนช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการบังคับใช้กฎหมายจราจร และ มาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. เข้มงวดกวดขันการจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมาตรการดังกล่าวจะเข้มข้นมากเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดและเทศกาล โดยขอความร่วมมืออำเภอจัดจุดตรวจบูรณาการ 49 จุด จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 41 ชุด มีศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์ประสานงานและรายงานอุบัติเหตุรายวัน ในส่วนของการดำเนินงานจะขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.จำนวนกว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุและรณรงค์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขณะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้โดยสารที่สถานีขนส่ง และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่โดยมี Call Center 1584 มีเจ้าหน้าที่ประจำ 24 ชั่วโมง ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสายด่วนกรณีมีผู้ป่วยที่หมายเลข 1669
 
19 ตุลาคม 2549 , 13:23 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่