กองกำลังผาเมืองเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์และเบาะแสข้อมูลผ่าน ตู้ ปณ.70

  
    กองกำลังผาเมืองเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์และเบาะแสข้อมูลที่กระทบต่อความมั่นคงจากประชาชนผ่านทาง ตู้ ปณ.70 ปณฝ.พระสิงห์ เชียงใหม่
พันตรีนิรันดร์ ทิพย์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังผาเมืองแจ้งว่า กองกำลังผาเมือง ซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันชายแดน และยังได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอื่นเช่น การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน โดยขณะนี้กองกำลังผาเมืองได้เปิดตู้ ปณ.70 ปณฝ.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 และหมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1054 และ 0-5321-8179 ต่อ 15 โทรสาร 0-5321-0195 เพื่อให้ประชาชนได้ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ ความเดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม หรือเรื่องที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ เช่นเบาะแสข้อมูล พฤติกรรมของผู้ค้ายาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้สามารถแจ้งได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้แจ้ง เพื่อกองกำลังผาเมืองจะได้ติดตามตรวจสอบและดำเนินการต่อไป
สำหรับกองกำลังผาเมือง เป็นกองกำลังป้องกันชายแดนประจำปีของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 มีภารกิจป้องกันชายแดนไทย – พม่า – ลาว ตั้งแต่รอยต่อของอำเภอเวียงแหงกับอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ไปจนถึงรอยต่อของจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเลย โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมความยาวตามแนวชายแดน 922 กิโลเมตร โดยมี พลตรี วรรณทิพย์ ว่องไว เป็นผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มีหน่วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 และหน่วยทหารพรานจู่โจม
 
19 ตุลาคม 2549 , 14:05 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่