จังหวัดเชียงใหม่เร่งกวาดล้างขอทานและคนเร่ร่อนทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่เพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงนี้ เพื่อไม่ให้เสียภาพลักษณ์ของประเทศในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     นายมงคล ด่านวิไลปิติกุล พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากกรณีกระแสข่าว มีกลุ่มขอทานเร่ร่อนชาวต่างชาติ จำนวนมากเข้ามาหากินในเขตเมืองเชียงใหม่นั้น และได้เพิ่มมากขึ้นในช่วงก่อนงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และตำรวจเทศกิจของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ร่วมกันออกกวาดล้างจับกุมขอทานชาวต่างชาติจำนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าและมีบางส่วนเป็นคนไทย ในส่วนของขอทานต่างด้าวนั้นสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการทางกฎหมาย และผลักดันกลับประเทศ ส่วนรายที่เป็นคนไทยได้ติดต่อให้ญาติมารับ ในรายที่ไม่มีญาติได้จัดส่งไปอยู่ที่สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่จะออกกวดขันจับกุมอย่างเข้มงวดไม่ให้มีขอทานและคนเร่ร่อนในงานเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศต่อสายตานักท่องเที่ยว ในวันที่ 25 ตุลาคม 2549 ก็จะมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
20 ตุลาคม 2549 , 11:31 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่