องค์การสวนสัตว์ ประชุม และชี้แจง เกี่ยวการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

  
     คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ย้ำชัด การควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่เข้ากับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้น และพร้อมจะนำข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ได้ในที่ประชุมเข้าประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เพื่อพิจารณาต่อไป
นายวีรวัฒน์ ยมจินดา คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวให้สัมภาษณ์ ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชี้แจงแก่บุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ กรณีการควบรวมสวนสัตว์เชียงใหม่ กับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ว่า วันนี้มาทำความเข้าใจ และมารับฟังความคิดเห็นของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เพื่อนำไปเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสนอรัฐบาลต่อไป โดยหากมองด้านโครงสร้างของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เป็นการบริหารแบบระดับ ยืนยันว่าพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ เงินเดือน และการเติบโตในหน้าที่มากกว่า โดยโครงสร้างใหม่องสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) มีงบประมาณเข้ามาดำเนินการ แม้อดีตยอมรับว่าขาดทุนแต่ตามโครงสร้างใหม่ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นแน่นอน
คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ อีกประมาน 10 วัน จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ เพื่อสรุปข้อเรียกร้องของพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้องหารือร่วมกันหลายฝ่ายต้องมีรูปแบบการชี้แจงต่อพนักงานให้เกิดความเข้าใจ และด้วยความห่วงใยพนักงาน จึงต้องตั้งคณะทำงานมาเพื่อทำความเข้าใจ การเป็นคณะกรรมการขององค์การสวนสัตว์ มีหน้าที่ต้องรักษาสิ่งที่เป็นของสวนสัตว์ไว้ ถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาล ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
 
28 สิงหาคม 2556 , 19:39 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-พงศกร-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่