กรมการขนส่งทางบกจะควบคุมอัตราค่าโดยสารอย่างเป็นธรรมไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     นายอัษฌไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกรับผิดชอบดูแลเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เพื่อให้การบริการประชาชนให้มีความประทับใจและพึงพอใจในการเข้าชมงาน ผู้ชมงานต้องจอดรถบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีสามารถจอดรถได้ 1,600 คัน หน้าสถานีรถไฟเชียงใหม่จอดได้ 700 คันและบริเวณศูนย์ราชการสามารถรองรับรถได้ถึง 5 พันคัน โดยนักท่องเที่ยวต้องโดยสารรถชาร์ตเตอร์บัสที่จัดไว้บริการฟรี ขณะที่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ก็ยินดีที่จะให้รถของนักท่องเที่ยวจอดได้ที่บริเวณลานจอดรถ ยืนยันว่าจะจัดรถบริการให้เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน โดยตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน กรมการขนส่งทางบกได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาเสริมอีก 4 ชุด พร้อมรถตรวจการ 4 คัน ปฏิบัติหน้าที่ประจำในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน เพื่ออำนวยความเรียบร้อยในการบริการนักท่องเที่ยวและควบคุมราคาค่าโดยสารตามที่กำหนดโดยรถทุกคันที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดไว้ที่ตัวรถ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 จะมีการเรียกผู้ประกอบการขนส่งทั้งหมดมาประชุมทำความเข้าใจก่อนวันพิธีเปิดงานเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
20 ตุลาคม 2549 , 11:32 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ สวท.เชียงใหม่