กระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบบริษัทเอกชนที่มาตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  
     กระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบบริษัทเอกชนที่มาตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หากมีความผิดจริงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายแพทย์ประดิษฐ สินธวรณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึง กรณี บริษัท เค แอนด์ เจ เฮลท์แคร์ จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้ตรวจสุขภาพ ประจำปี 2556 แก่นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา และเป็นบริษัทชื่อเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ที่มีข่าวว่าไม่มีมาตรฐานในการตรวจและใช้เข็มฉีดยาซ้ำในการตรวจเลือด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขั้นตอนต่อไป คือ ต้องตรวจสอบบริษัทดังกล่าวว่า มีใบอนุญาตในการตรวจสุขภาพหรือไม่ และหากมีใบอนุญาตแล้ว ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจสุขภาพของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยทุกคน จากนี้ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ จะต้องเข้าไปเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพจองผลที่ใช้เข็มร่วมกัน เช่น อาจมีการนัดเจาะเลือด เพื่อดูโรคต่างๆ เช่น โรคไวรัสตับอักเสบ ซึ่งแต่ละโรคจะมีระยะเวลาการฟักตัว และจากกรณีดังกล่าว จากนี้ จะต้องให้หน่วยงานในสังกัดสุ่มตรวจบริษัทตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นำรายชื่อบริษัทต่างๆ ที่ได้รับใบอนุญาตในการตรวจสุขภาพขึ้นเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ แล้ว
 
30 สิงหาคม 2556 , 16:35 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่