จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมจัดงาน Thailand-Malaysia World Halal Expo 2013 Chiang Mai

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมจัดงาน Thailand-Malaysia World Halal Expo 2013 Chiang Mai ซึ่งจะมีการออกบูธแสดงสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศกว่า 500 บูธ
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เตรียมจัดงาน Thailand-Malaysia World Halal Expo 2013 Chiang Mai หรือ WHEX 2013 ระหว่างวันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานมหกรรมฮาลาลโลกในประเทศไทย โดยภายในงานจะเป็นการแสดงนิทรรศการทางธุรกิจนานาชาติที่แสดงศักยภาพเศรษฐกิจในระดับอาเซียน จากตัวแทนสถานทูตและองค์กรการค้านานาชาติ บูธแสดงสินค้าฮาลาลทั้งในและต่างประเทศกว่า 500 บูธ ประกอบด้วย การเงินการธนาคาร อาหารและเครื่องดื่ม บริการสาธารณสุข และการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ยังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย บรูไน รัสเซีย รวมทั้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมกว่า 10 ประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมงาน โดยงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย เป็นช่องทางธุรกิจฮาลาลและระบบการบริหารจัดการด้านการไหลเวียนวัตถุดิบ การผลิตและสินค้าบริการอย่างเป็น Network ในกลุ่มตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศยุโรปด้วย
สำหรับกิจกรรมในวันเปิดงาน จะมีการแสดงผ้าไทยในชุดมุสลิม การสาธิตการทำอาหารโดยเซเล็ปบิตี้ เชพ การแสดงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศที่ร่วมงาน และเกมกิจกรรมของกลุ่มอิสลาม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจะมีการเปิดตัวนวัตกรรมทางเทคโนโลยีจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลในหลายประเทศทั่วโลก เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกันและลบเลือนริ้วรอย GO CELL รวมทั้งจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่างองค์กรศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (HDC) ประเทศมาเลเซียและองค์กรศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล (HDC) ประเทศไทย ในการจัดตั้งศูนย์นิคมอุตสาหกรรมธุรกิจฮาลาลในประเทศไทย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวกกับนักธุรกิจไทยทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของภาคธุรกิจไทยให้เข้าสู่มาตรฐานธุรกิจระดับสากล ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการสินค้าและบริการที่ต้องการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดมาตรฐานฮาลาลที่มีมูลค่าถึง 2.3 ล้านล้านบาทต่อปีเข้าร่วมงานนี้ด้วย
 
1 กันยายน 2556 , 13:59 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่