ประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดจากประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 8 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านวิชาการ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของไทยและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาด การป้องกัน และการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งของประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อนำผลไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติ สร้างเครือข่ายนักวิชาการทั้งในต่างประเทศ โดยจัดประชุม 3 วัน นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชุมชน การใช้กระบวนการชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาระดับพื้นที่ การเฝ้าระวังปัญหาสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนในประเทศไทย ความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาในระบบยุติธรรม การคัดกรอง เป็นต้น ในการประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารขององค์กร UNODC วิทยากรชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งจากทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย องค์กรระหว่างประเทศ นักวิชาการและผู้สนใจกว่า 350 คน ร่วมประชุม อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายและทางปฏิบัติในงานวิชาการสารเสพติดที่ทันสมัย รองรับการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมีผลกระทบตามมาในไม่ช้า
ในการนี้ได้เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ดุจหยาดฝนจากฟ้า ซึ่งพลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณีและนางอรสม สุทธิสาคร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ในงานยังได้มอบรางวัลพลังศรัทธาและจิตอาสา มีผู้ได้รับรางวัล 5 คนประกอบด้วย นายตรีเลิศ อบอุ่นเชย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน นายสมศักดิ์ บัวป้อม กำนันตำบลบ้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายเสริมฤทธิ์ กันปะดี ปราชญ์ชาวบ้าน จากจังหวัดยโสธร นายวรเดช สุขขวัญ ผู้ใหญ่บ้านคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และนางสุธิดา โกญจนารถ แกนนำหญิงเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 
2 กันยายน 2556 , 11:01 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่