เทศบาลนครเชียงใหม่นำรถพร้อมเครื่องจักรกว่า 10 คัน และเจ้าหน้าที่กว่า 50 นาย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง

  
     นาย บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการปล่อยคาราวานรถ และเครื่องจักรพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ กว่า 50 นาย และจำนวนรถกว่า 10 คัน ประกอบด้วย รถดูดโคลน รถบรรทุกน้ำ รถสูบน้ำ รถบำบัดน้ำเสีย รถตรวจการ และรถสุขา เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ตามที่ได้รับการประสานจากแม่ทัพภาคที่ 3 และจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ที่จังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่จะช่วยในพื้นที่อื่น ที่ประสบอุทกภัยเช่นกัน เป็นเวลา 15 วัน หรือจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นเริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาว มีเมฆมากในช่วงเช้าตรู่และอากาศเย็น และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นสัญญาณที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว
 
21 ตุลาคม 2549 , 10:11 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – สราลีวัลย์ – นันทิยา สวท.เชียงใหม่