ผลการประมูลเลขรถสวย หมวดอักษร ขฉ ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่า 33 ล้านบาท

  
     ผลการประมูลเลขรถสวย หมวดอักษร ขฉ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่า 33 ล้านบาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2556 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประมูลป้ายทะเบียนเลขรถสวย ครั้งที่ 12 หมวดอักษร ขฉ ขุมเงิน ขุมทอง ฉลองโชค จำนวน 301 เลขหมาย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลป้ายจำนวนมาก ได้เงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) จำนวน 33,128,000 บาท เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 ล้านบาท สรุปยอดรวมของการประมูลทั้ง 2 วัน ปรากฏว่า วันแรกของการประมูล มีจำนวน 123 หมายเลข คิดเป็นเงิน 18,040,000 บาท ส่วนวันที่สองของการประมูล จำนวน 178 หมายเลข คิดเป็นจำนวนเงิน 15,088,000 บาท ด้านราคาประมูลสูงสุด ได้แก่ ป้ายทะเบียน ขฉ 9999 ราคา 2,600,000 บาท ประมูลได้โดยนายแพทย์พัตร์ชัย เรือนสิทธิ์ หรือ หมอตาล เจ้าของธุรกิจ Make Life Better สาขาเชียงใหม่ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นายแพทย์พัตร์ชัย ยังได้ประมูลป้ายทะเบียน ขฉ 999 มูลค่า 750,000 บาท ขฉ 99 ในราคา 790,000 บาท และ ขฉ 9 อีกในราคา 1,700,000 รวมเลขชุด 9 ทั้ง 4 แผ่นป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,840,000 บาท โดยบอกว่าเพียงว่าต้องการสร้างกุศลในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้
สำหรับ การประมูลป้ายเลขสวย อักษร ขจ ก่อนหน้านี้ ได้เงินจากการประมูล ทั้งสิ้น 26,023,000 บาท และผลการประมูลรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ใน 13 หมวดอักษรที่ผ่านมา มีรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเกือบ 300 ล้านบาท นำไปใช้ในการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลง
 
2 กันยายน 2556 , 15:10 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่