5 จังหวัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน เที่ยวสบายใจ ไปสบายดี

  
     5 จังหวัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จัดงาน เที่ยวสบายใจ ไปสบายดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หรือกลุ่มจังหวัดสบายดี ประกอบด้วย จังหวัด อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำพู บึงกาฬ จัดงาน เที่ยวสบายใจ ไปสบายดี ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดสบายดี กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยนำสินค้าระดับ 5 ดาว และนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันสวยงามมาแสดงให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงได้ชม ชิม ช็อป ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2556 นี้
นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดสบายดี มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับสองของภูมิภาค มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูหลวง ภูเรือ เชียงคาน แหล่งอารยธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกหลวงพระบางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอ่าวฮาลองเบย์ ของเวียดนาม มีการเดินทางเชื่อมโยงทั้งสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ด่านชายแดน และสนามบินนานาชาติอุดรธานีที่เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 13 ผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 3-4 งานดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกัน
ในปีที่ผ่านมากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีกว่า 8 ล้าน 2 แสนคน มีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 12,000 ล้านบาท มีความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับภูมิภาคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 
2 กันยายน 2556 , 17:32 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุวัฒน์ สวท.เชียงใหม่