ราคาพืชผักในตลาดในเมืองเชียงใหม่ปรับสูงขึ้นรับเทศกาลกินเจ บางชนิดสูงขึ้นเป็นเท่าตัว แม่ค้าอ้างกระทบอุทกภัย ขณะที่ราคาเนื้อหมูกลับลดลง

  
     เทศกาลกินเจของปีนี้กำลังจะเริ่มในวันที่ 21 ตุลาคม 2549 นี้ เป็นต้นไปในตลาดสดหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเป็นแหล่งขายส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พบว่าราคาพืชผักเกือบทุกชนิดได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกกิโลกรัมละ 5-10 บาท ขณะที่พ่อค้าแม่ค้ากล่าวว่าไม่ได้ฉกฉวยโอกาสขึ้นราคา แต่เป็นเพราะช่วงเวลานี้พืชผักไม่ให้ผลผลิตเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในหลายพื้นที่ ผักบางชนิดขาดตลาดและต้องแย่งกันซื้อ บางชนิดราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัว เช่น ผักคะน้าจากเดิมกิโลกรัมละ 15 บาท ปรับขึ้นเป็น 35 บาท ถั่วฝักยาวปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิม 15 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ผักชีปรับราคาขึ้นเป็น 50 บาทในขณะนี้ โดยคาดว่าราคาผักน่าจะปรับตัวสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลากินเจ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจตลาดพบว่าราคาเนื้อหมูได้ปรับลดลงจากเดิมกิโลกรัมละ 90 บาทเหลือ 85 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งแม้จะมีการลดราคาเป็นแรงจูงใจให้ซื้อไปบริโภคแต่ก็พบว่ายอดจำหน่ายเนื้อหมูในตลาดกลับลดลงถึงร้อยละ 20 ในขณะนี้
 
21 ตุลาคม 2549 , 10:11 น. , อ่าน 1153  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่