โครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคและเกษตรกรรม ปี 2556

  
     โครงการชลประทานเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคและเกษตรกรรม ปี 2556 คาดว่า จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ เปรียบเทียบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปี 2556 มีปริมาณน้ำในอ่างน้อยกว่า ปี 2555 กว่า 49 ล้านลูกบาศก์เมตร
นายอุดม ม้าเมือง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเพื่อการบริโภค อุปโภคและเกษตรกรรม ว่า สถานการณ์น้ำท่า ในแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา ปี 2556 คาดว่า จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ เริ่มมีปริมาณน้ำมากในเดือนสิงหาคม และจะมีปริมาณน้ำมากที่สุดในเดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ำท่าสะสมในแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบว่า น้ำท่าสะสม ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีจำนวน 313.39 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 54.18
สถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 155.08 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้การได้ 131.08 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาตรน้ำได้อีก 372.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ 34.08 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถใช้การได้ 28.75 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ 52.58 ล้านลูกบาศก์เมตร เปรียบเทียบปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในปี 2555 ช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ำในอ่าง ปี 2556 จะน้อยกว่า 49.32 ล้านลูกบาศก์เมตร
ด้านสถานการณ์การปลูกพืชฤดูฝน 2556 ในเขตชลประทาน แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัดกว่า 330,000 ไร่ ปลูกไปแล้ว 280,000 ไร่ เป้าหมายปลูกข้าว 220,000 ไร่ ปลูกไปแล้ว 160,000 ไร่ พืชไร่ – พืชผัก เป้าหมายการปลูกกว่า 14,000 ไร่ ปลูกไปแล้ว 12,000 ไร่ ผลไม้และพืชอื่นๆ เป้าหมายการปลูกกว่า 101,000ไร่ ปลูกเกินเป้าหมายไปแล้ว คือ 103,000 ไร่
 
3 กันยายน 2556 , 16:22 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่