โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับรักษาพยาบาลตามหลักประกันสังคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้

  
     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค รับรักษาพยาบาลตามหลักประกันสังคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ด้านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงไว้รองรับ
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ จะแจ้งยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ซึ่งสร้างความสับสนไม่แน่ใจให้กับผู้ประกันตนเป็นจำนวนมาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามประสานงานในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นสถานพยาบาลอย่างเป็นทางการมายังสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นดังกล่าว โดยได้จัดสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงไว้รองรับเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่เลือกโรงพยาบาลแมคคอร์มิค
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่มีบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ยังสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และในส่วนของผู้ประกันตนที่เป็นคนไข้ใน อยู่ในช่วงการรักษาต่อเนื่อง ยังสามารถรับการรักษาได้จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา เช่นผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2556 แต่ยังไม่สิ้นสุดการรักษาจะได้รับการรักษาพยาบาลไปจนกระทั่งแพทย์มีความเห็นให้สิ้นสุดการรักษา แม้ว่าจะเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วก็ตาม
 
4 กันยายน 2556 , 15:12 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-อนุวัฒน์ สวท. เชียงใหม่