จัดการแข่งขันยิมนาสติกขั้นพื้นฐานที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

  
    นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า การแข่งขันในระดับพื้นฐานสามารถสร้างนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติในอนาคต
นายสวัสดิ์ โสภะ นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันยิมนาสติกขั้นพื้นฐาน ซึ่งสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และฝ่ายกีฬายิมนาสติก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นที่โรงฝึกยิมนาสติก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้เยาวชนนิยมเล่นกีฬายิมนาสติกอย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
นายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การจัดแข่งขันตั้งแต่ระดับพื้นฐานเช่นนี้ จะเป็นหนทางสร้างนักกีฬาเข้าสู่การแข่งขันในระดับสูงขึ้น จากนั้นทางสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาจากสโมสรสมาชิก นำไปฝึกฝนต่อยอดเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการแข่งขันยิมนาสติกขั้นพื้นฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับ 1 ถึงระดับ 4 มีนักกีฬาเยาวชนทั้งหญิงและชายอายุระหว่าง 4 – 12 ปีจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 17 สโมสร
 
21 ตุลาคม 2549 , 15:35 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่