จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยปี 2549

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2549 ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดชื่นชมอาสาสมัครที่ช่วยเหลืองานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อรับใช้สังคมได้อย่างดี
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทยปี 2549 ในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริน ทรา บรมราชชนนี ที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันสดุดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านงานสังคมสงเคราะห์ เป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประชาราษฏร์ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่เคารพสักการะของนักสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครไทย โดยมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่นในนามกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 67 คนด้วย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า อาสาสมัครและนักสังคมสงเคราะห์นับว่ามีความสำคัญ ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและทำประโยชน์ต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างที่ดีที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชู
สำหรับงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ของจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ทั้งการจัดนิทรรศการ การอภิปราย การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การฝึกอาชีพสตรี การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ บริการตรวจสุขภาพฟรี และบริการโรงทานอาหารเจให้รับประทานฟรี
 
21 ตุลาคม 2549 , 15:37 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่