รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นห่วงการบริการด้านการรักษาพยาบาลในงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยเฉพาะควรเพิ่มรถพยาบาลจากที่มีเพียงคันเดียว

  
    การเตรียมพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีหากมีปัญหาเกิดขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุจุดพยาบาล 3 จุดดีแล้ว แต่รถพยาบาลคันเดียวไม่น่าจะเพียงพอ
ในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 ที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าชมงานไม่น้อยกว่าวันละ 20,000 คน
และการที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมกันอยู่เช่นนี้ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการเจ็บป่วย ตั้งแต่เจ็บป่วยเล็กน้อยไปจนถึงหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนั้น หน่วยบริการด้านการรักษาพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินที่เพียงพอ จะช่วยลดความเสียหายจากการเจ็บป่วยได้ส่วนหนึ่ง
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การกำหนดจุดบริการด้านการรักษาพยาบาลภายในงานไว้จำนวน 3 จุดก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉินที่มีเพียงคันเดียวอาจจะมีปัญหาหากมีการเจ็บป่วยซ้ำซ้อนเกิดขึ้น
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นงานพืชสวนโลกระดับ A1 ซึ่งถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของโลก ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นถึงความพร้อม รองรับการบริการด้านการรักษาพยาบาลก็นับว่ามีความสำคัญ เพราะหากมีเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ก็จะเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งไม่ใช่เฉพาะคณะกรรมการจัดงานเท่านั้น แต่ชื่อเสียงของประเทศไทยจะขายหน้าไปทั่วโลก
 
22 ตุลาคม 2549 , 11:59 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่