เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนจัดเทศกาลถือศีลกินเจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 วัน 9 คืน

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ เดือน 9 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานราชการ ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่จัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 22-30 ตุลาคม 2549 รวม 9 วัน 9 คืน เพื่อส่งเสริมให้เทศกาลดังกล่าวอย่างยิ่งใหญ่เป็นประเพณีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวห่วงใยสุขภาพตนเอง หยุดบริโภคเนื้อสัตว์ หันมาบริโภคผักแทน เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลจากการละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตด้วย ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน กล่าวไว้ว่า การประกอบพิธีเพื่อสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตกาล 7 พระองค์ และพระมหาโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวมเป็น 9 พระองค์ด้วยกัน สาธุชนในพระพุทธศาสนาต่างพากันสละเวลาและละกิจทางโลกมาบำเพ็ญศีล ตั้งปณิธานกินเจ บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้ งดเว้นอาหารเนื้อของสดคาว ด้วยการสมาทานศีล 3 ข้อ คือ เว้นจากการเอาชีวิตของสัตว์มาบำรุงชีวิตตน เว้นจากการเอาเลือดของสัตว์มาเพิ่มเลือดของตน และเว้นจากการเอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของตน เพื่อล้างมลทินออกจากร่างกาย วาจา และจิตใจ ต่างสวมเสื้อผ้าสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ รวมทำบุญบำเพ็ญกุศล บริจาคทาน สวดมนต์ทำสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสุขของตนเองและครอบครัว
 
22 ตุลาคม 2549 , 14:05 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่