เทศบาลนครเชียงใหม่ทำความสะอาดเมือง รับฤดูกาลท่องเที่ยว และรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549

  
     นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเมืองเชียงใหม่ต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ และรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนหน้า และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากกว่า 3 ล้านคนตลอดระยะเวลา 4 เดือน โดยได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมือง โดยเฉพาะถนนสายสำคัญและทั่วเขตเมือง ทั้งนี้เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักในการร่วมกันทำให้บ้านเมืองสะอาด บ้านเมืองน่าอยู่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าล่าสุดได้รับรายงานว่ามีนิตยสารท่องเที่ยวที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 3 ของโลกด้วย ดังนั้นเพื่อรักษาภาพลักษณ์เมืองน่าอยู่เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จะรักษาความสะอาดเมืองและคงเอกลักษณ์ของเมืองน่าอยู่นี้ตลอดไป
 
22 ตุลาคม 2549 , 14:05 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่