ภาคีประชาสังคมไทยรวมตัวแสดงจุดยืนตรวจสอบการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ภาคีประชาสังคมไทยรวมตัวแสดงจุดยืนตรวจสอบการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปที่จังหวัดเชียงใหม่ ระบุ 3 ข้อเสนอที่สหภาพยุโรปเสนอ ไม่เป็นธรรมต่อประเทศไทย
ภาคีประชาสังคมไทยจากหลายภาคส่วน นำโดยนายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์และตัวแทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงจุดยืนติดตาม ตรวจสอบการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป รอบที่ 2 ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางกลุ่มเตรียมจัดกิจกรรมและชุมนุมอย่างสงบที่ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน นี้ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วมชุมชนกว่า 2 พันคน ยืนยันจะชุมนุมอย่างสงบ มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการเรื่องการค้าเสรีและผลกระทบต่อประชาชน โดยกล่าวว่าหากไทยยอมตามข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรปในเรื่องสิทธิบัตรยา ก็จะกระทบต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันขอให้จับตามมาตรการคุ้มครองนักลงทุน นโยบายสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เรื่องอิสรภาพทางพันธุกรรมผานการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านจากทั่วประเทศ โดยทางกลุ่มจะเดินขบวนรณรงค์จากข่วงประตูท่าแพไปยังโรงแรมเลอเมอริเดียน สถานที่จัดประชุมเพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องของทางกลุ่ม เพื่อให้สหภาพยุโรปยุติข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรม และจะส่งหนังสือไปยังสำนักงานโนเบลให้ถอนคำรางวัลสาขาสันติภาพในยุโรป เนื่องจากเห็นว่าข้อเสนอของสหภาพยุโรปไม่เป็นธรรมทั้งเรื่องยา การให้ไทยเป็นภาคี UPOV 1991 การยอมรับสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตและพันธุ์พืช และด้านอาหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อระบบอาหารของประเทศอย่างกว้างขวาง
ในการนี้นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้พูดคุยกับผู้ชุมนุมว่าขอให้ชุมนุมด้วยความสงบ และมีเหตุผล ทางจังหวัดไม่ขัดข้อง ทั้งนี้เห็นว่าผู้ชุมนุมก็ย่อมมีเหตุผลในการป้องกันประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
 
17 กันยายน 2556 , 11:15 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่