ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนเชียงตุง เพื่อสานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง

  
     ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเดินทางเยือนเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ เพื่อสานสัมพันธ์ บ้านพี่เมืองน้อง พร้อมนำกิจกรรมทางวัฒนธรรม สินค้าศักภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ไปเผยแพร่ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยถึงการเตรียมนำคณะทั้งภาครัฐและเอกชน เดินทางไปยังเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2556 เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ปูพื้นฐานการเป็นบ้านพี่เมืองน้อง ตามนโยบายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยได้เตรียมนำกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม สินค้า OTOP , Chiang Mai Brand , SMEs เผยแพร่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั้งยัง จะได้มอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนในเมืองเชียงตุง และเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของเมืองเชียงตุงด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี มีนโยบายเร่งด่วนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบการสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้ดำเนินการสถาปนาการเป็นบ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองเชียงตุง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
เมืองเชียงตุง ตั้งอยู่ในรัฐฉานของสหภาพเมียนมาร์ เป็นเมืองของชาวไทเขินและไทใหญ่ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำสาละวิน มีรูปร่างเป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ มีที่ราบน้อยมาก จุดสำคัญ คือ เวียงเชียงตุง โดยมีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่และเมืองเชียงรุ่งสิบสองปันนา
 
17 กันยายน 2556 , 17:06 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่