รองนายกรัฐมนตรีประชุมถกแนวทางบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

  
     รองนายกรัฐมนตรีประชุมถกแนวทางบริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ยืนยัน รัฐบาลไม่ได้สร้างเพื่อหวังกำไร ต้องการช่วยภาคธุรกิจและท่องเที่ยวในเชียงใหม่
นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์ประชุมฯ ในการรองรับการจัดงานต่างๆ ที่ห้องประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งปัจจุบันศูนย์ประชุมฯได้รับการถ่ายโอนอย่างเป็นทางการถูกต้องตามระเบียบจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เรียบร้อยแล้ว รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในตอนท้ายว่า ในระยะต่อไปผู้ใดที่จะใช้ศูนย์ประชุมก็สามารถติดต่อได้ ซึ่งศูนย์ประชุมไม่ได้ประสงค์สร้างศูนย์ประชุมเพื่อหากำไร แต่ต้องการให้เป็นแม่เหล็กดึงดูคนให้คนมาจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ชาวเชียงใหม่ได้รับอานิสงค์ดังกล่าว
ทั้งนี้การทำให้ศูนย์ประชุมฯสามารถทำงานได้เต็มที่ จึงได้เชิญผู้บริหารศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คือ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ามาให้คำแนะนำ เบื้องต้นจะมีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ และบริษัท เอ็น.ซี.ซี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัท เอ็น.ซี.ซี จะเข้ามาให้คำแนะนำเรื่องโครงสร้าง การทำงาน และการตลาด
 
17 กันยายน 2556 , 17:11 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่