เครือข่ายจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการวันปลอดรถยนต์ ร่วมเที่ยว ร่วมปั่น ลดใช้น้ำมัน ลดโลกร้อน ผ่อสันทราย 2556

  
     เครือข่ายจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการวันปลอดรถยนต์ ร่วมเที่ยว ร่วมปั่น ลดใช้น้ำมัน ลดโลกร้อน ผ่อสันทราย 2556 เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน
วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี เป็นวันปลอดรถยนต์สากล(Car free day) โดยทั้งโลกได้ตระหนักรู้ร่วมกันว่า ภาวะโลกร้อนได้ทำให้ฤดูกาล ฝนฟ้า และระบบนิเวศวิทยาโดยรวมของโลกเปลี่ยนแปลงไป จนเกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสัตว์โลก ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต นายกฤษดา กำแพงแก้ว ประธานเครือข่ายจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานวันปลอดรถยนต์ต่อเนื่องกันมาหลายปี โดยร่วมกับสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ตระหนักถึงสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม ปีนี้ เครือข่ายจักรยานล้านนา ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และเทศบาลตำบลหนองจ๊อม หน่วยงานราชการและกลุ่มชมรมผู้ใช้จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน และการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติประหยัดพลังงาน และสร้างการมีส่วนร่วม
โดยกิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน 2556 จะจัดขึ้น ณ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นเวลา 05.30-07.30 น. จะเป็นการลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อโครงการใส่ปั่นจักรยาน เวลา 07.30-07.45 น. พิธีเปิดงาน และเริ่มกิจกรรมการปั่นจักรยานและปล่อยขบวนจักรยานเป็นขบวนสีธงชาติไทย ไปตามจุดที่กำหนด 2 กลุ่ม 2 เส้นทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร กลุ่มแรก เป็นเด็ก สตรีและผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มนักปั่นที่แข็งแรง โดยทั้ง 2 กลุ่ม จะเริ่มปั่นจากเทศบาลสันทรายหลวง ไปตามเส้นทางที่กำหนด แล้วเข้าสู่เทศบาลสันทรายหลวง
 
17 กันยายน 2556 , 17:16 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่