ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมจัดบรรยาย การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมจัดบรรยาย การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร ให้แก่พนักงานธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรของรัฐบาล กำหนดจัดบรรยาย การให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร (Scripless) ในวันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ให้แก่พนักงานธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย และไทยพาณิชย์ ที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ จากรัฐบาลในการเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการ และขั้นตอนการให้บริการธุรกรรมพันธบัตรออมทรัพย์ชนิดไร้ใบตราสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการเรื่องการซื้อพันธบัตรและการทำธุรกรรมหลัง การซื้อแก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรให้ดียิ่งขึ้นอีก
กระทรวงการคลังได้พัฒนารูปแบบพันธบัตรออมทรัพย์จากระบบมีใบตราสาร (ใบพันธบัตร) สู่ระบบไร้ใบตราสาร หรือ Scripless (ไม่มีใบพันธบัตร) เพื่อพัฒนาสภาพคล่องและเพิ่มความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งได้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ชนิด Scripless รุ่นแรกของประเทศไทยเมื่อต้นเดือนกันยายน 2555 ที่ผู้ซื้อพันธบัตรจะถือสมุดพันธบัตรรัฐบาลแทนการถือครองใบพันธบัตร ทำให้ไม่ต้องเก็บรักษาใบพันธบัตร อีกทั้งเมื่อครบกำหนดยังได้รับต้นเงินคืนอัตโนมัติอีกด้วย จากนั้นรัฐบาลก็ยังมีการออกพันธบัตรออมทรัพย์ชนิด Scripless ต่อเนื่องเรื่อยมา โดยรุ่นล่าสุดปิดการจำหน่ายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และในอนาคตพันธบัตรออมทรัพย์ที่จะจำหน่ายก็ยังคงเป็นรูปแบบชนิดไร้ใบตราสาร หรือ Scripless
 
18 กันยายน 2556 , 14:35 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่