จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีวันปิยมหาราชมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2549
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาคม ชมรม สโมสร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2549 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังเก่า โดยมีพิธีทางศาสนา ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และนำผู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อ่านคำสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ท่ามกลางพสกนิกรชาวเชียงใหม่ที่ไปร่วมงานจำนวนมาก
วันปิยมหาราช หมายถึง วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพัฒนาการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ รวมทั้งทรงโปรดให้มีการเลิกทาสโดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อ และเนื่องจากพระองค์ ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดทั่วขอบขัณฑสีมา ปวงประชาราษฎร์ถือว่าพระองค์คือพระราชบิดาแห่งตนและประเทศชาติ รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็นวัน “ปิยมหาราช” สำหรับการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลายหน่วยงานนิยมจัดในวันปิยมหาราช ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย การจัดสัมมนาทางวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและความสำคัญของวันปิยมหาราช การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและผลงาน การนำพวงมาลา หรือพุ่มดอกไม้ไปถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ หรือ สถานที่ราชการกำหนด การประดับธงชาติตามสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือน การทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล และการแสดงเทิดพระเกียรติ
 
23 ตุลาคม 2549 , 11:28 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่