รายงานพิเศษ ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในวัยผู้สูงอายุ

  
     รายงานพิเศษ แพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะวิธีทำอย่างไรจึงจะมีความสุขในวัยผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี ภิญโญพรพาณิชย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะวิธีที่จะทำอย่างไรให้มีความสุขในวัยสูงอายุ นั่นคือ ผู้สูงอายุควรมีงานประจำทำบ้างเพราะการอยู่บ้านเฉยๆ อาจส่งผลเสียทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและว้าเหว่ คิดฟุ้งซ่านหรือคิดแต่เรื่องของตนเอง เรียกร้องแต่จะให้ลูกหลานมาเฝ้า ควรเลือกงานที่ถนัด งานที่ชอบ ทำแล้วสนุก ไม่เป็นงานที่สร้างความเครียด กดดัน งานที่รีบเร่ง หรืองานที่ไม่ใช้กำลังกายมากไป ไม่ใช้เวลามากเกินไป จนทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน ต้องรู้จักหน้าที่และปล่อยวาง ควรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำการทำงานและการเลี้ยงดูหลาน แต่หากลูกหลานไม่ทำต้องปล่อยให้เขาตัดสินใจดำเนินชีวิตเอง เพราะยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไป ควรทบทวน ว่าสิ่งที่เคยฝันหรืออยากทำได้ทำสำเร็จแล้วหรือไม่ หากยังไม่เสร็จก็รีบทำให้เสร็จ หากสิ่งที่อยากทำนั้นเป็นงานใหญ่เกินไปก็แบ่งซอยเป็นช่วงสั้นๆ เพื่อให้เสร็จได้ตามเป้าหมายเป็นเรื่องๆ เปลี่ยนจากคนที่เห็นแก่ตนเองเป็นเห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวม สร้างบุญกุศลช่วยเหลือสังคมเพื่อสร้างคุณค่า ให้ตนเอง ไม่เป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่น กระทำดีด้วยการให้ความรักความเมตตาและให้ทรัพย์สมบัติบางส่วน(ไม่ใช่ทั้งหมด)แก่ลูกหลานไว้ทำทุนบ้าง อย่าเกรงใจลูกหลานจนเกินเหตุ เมื่อลูกหลานให้เงินหรือสิ่งของควรรับไว้และเมื่อเจ็บป่วยควรให้ลูกหลานได้มีโอกาสดูแล เป็นการให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญู บางคนเจ็บป่วยไม่ยอมบอก กลัวลูกหลานจะกังวลหรือกลัวค่าใช้จ่ายมาก ถ้าอยากให้ลูกหลานมีความสุขต้องเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญู เว้นเสียแต่เขาไม่ปฏิบัติซึ่งต้องปล่อยวาง และต้องรู้ว่าการเกิด แก่ เจ็บ และตายเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องคอยมั่นดูแลและเอาใจใส่ ด้วยการตรวจสุขภาพทุกปีหรือเมื่อรู้สึกร่างกายไม่ปกติก็ไปพบแพทย์ เมื่อพบโรคก็รักษาไปตามโรคที่พบ บางคนไม่ยอมหาหมอ ปฏิเสธการรักษา ทำให้โรคเป็นมากขึ้นหรือเกิดโรคแทรกซ้อนมากมาย ต้องรู้ว่าการตายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ควรเตรียมพร้อม ไม่กลัว เพราะหลีกหนีไม่ได้ ต้องโอนถ่ายการทำงานให้ลูกหลานได้สานต่อ ไม่ควรกู้หนี้ยืมสินมาทำกิจการต่างๆ จำนวนมาก เพราะหากจากไปกะทันหันจะไม่มีใครทำกิจการต่อ ทรัพย์สมบัติจะต้องถูกยึด สร้างความลำบากให้ลูกหลาน
หากกล่าวโดยสรุป ผู้สูงอายุต้องเข้าใจและใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ตั้งแต่การเดินทางสายกลาง การปล่อยวาง รู้จักให้ รู้หน้าที่ รู้ว่าการเกิด แก่ เจ็บ และ ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติจึงไม่ประมาทในชีวิต หากปฏิบัติได้จะทำให้ครอบครัวและตนเองมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่
 
18 กันยายน 2556 , 15:49 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่