รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน สร้างภาระให้นักเรียนและผู้ปกครองมาก โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผย ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน สร้างภาระให้นักเรียนและผู้ปกครองมาก โดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย พร้อมเสนอแนวคิดให้มีระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยครั้งเดียวตอนปิดภาคการศึกษาเพื่อลดภาระทุกด้าน
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานประชุมเสวนาแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามระบบแอดมิชชั่นและการรับตรงของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะ และก็ยังคงพบปัญหา ระยะหลังมีการแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างมาก แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ปัจจุบัน มีการพูดคุยกันถึงระบบการคัดเลือกคนเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบอย่างเชื่อมโยงกัน สร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษา มุ่งสู่ผลสัมฤทธิของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการเชื่อมโยง หมายถึง ต้องมีหลักสูตรที่ดี มีการปรับปรุงการเรียน การสอน ฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นสำคัญ ถือเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากนั้น ระบบการวัดผลของครู ต้องเชื่อมโยงกับการเรียน การสอนด้วย ภาวะปัจจุบัน การเรียน การสอน ในห้องเรียนปกติ ยังไม่เพียงพอในสายตานักเรียนและผู้ปกครอง ทำให้ต้องกวดวิชาเป็นระยะ เพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ อีกทั้ง นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยตลอดทั้งปี สร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองตามมาอีกมากมาย ทั้งยัง สร้างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาด้วย เพราะเด็กที่ผู้ปกครองมีฐานะดี มักมีโอกาสได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ดีก่อน ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการปฏิรูปการศึกษา แต่เสนอแนวคิดที่น่าจะเป็นไปได้เร็วที่สุด คือ ควรมีการสอบตรงหรือแอดมิชชั่นของมหาวิทยาลัย ในช่วงเฉพาะปิดภาคการศึกษาครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อลดภาระทุกด้าน
ระหว่างการเสวนา มีนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการกำหนดระยะเวลาการสอบตรงเป็นปิดภาคการศึกษาครั้งเดียว นักเรียนจะได้มีเวลาเตรียมตัว อีกทั้ง การกวดวิชาทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นในแต่ละครั้ง และสนับสนุนว่า เห็นด้วย กับการฝึกให้นักเรียนรู้จักการวิเคราะห์ ซึ่งไม่เพียงแต่พัฒนาที่ตัวครู แต่ต้องพัฒนาตัวนักเรียนด้วย
 
18 กันยายน 2556 , 17:34 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่