เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เน้นย้ำ ให้ผู้เกี่ยวข้องวางตัวเป็นกลางตามกฎหมายกำหนด และให้ผู้สมัครรู้จักการสมานฉันท์
นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยนายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 และกำหนดรับสมัคร ในวันที่ 23-27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น 1 เขต เลือกตั้ง 14 ตำบล 178 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 108,449 คน คาดการณ์ว่าจะใช้งบประมาณในการเลือกตั้งครั้งนี้กว่า 8 ล้านบาท
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ คาดว่า จะดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกด้านเช่นที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดใหญ่ ที่ถูกจับตามองจากคนทั่วประเทศ ว่าบุคคลที่จะมารับตำแหน่ง ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานเต็มที่ บรรยากาศการแข่งขันไม่น่าจะรุนแรง ยิ่งมีผู้สมัครมากประชาชนจะมีโอกาสเลือกมากขึ้น หน้าที่สำคัญของคณะกรรมการเลือกตั้ง คือ ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเป็นกลาง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย การเลือกตั้ง ต้องให้ผู้สมัครมีจิตสำนึกรู้แพ้ รู้ชนะ และสมานฉันท์
ด้านนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีการเตรียมการล่วงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 คาดว่า ครั้งนี้ จะมีผู้มาลงคะแนนเลือกตั้งเกินร้อยละ 70 และนอกจากการวางตัวเป็นกลางแล้ว ยังอยากเห็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
 
19 กันยายน 2556 , 18:07 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่