สวทช.ภาคเหนือ แสดงผลงานวิจัยเด่น ที่ใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุข

  
     สวทช.ภาคเหนือ แสดงผลงานวิจัย 5 ผลงานเด่นในรอบปีที่ผ่านมา ที่ใช้ในวงการแพทย์และสาธารณสุข โดยสมุนไพรหญ้าหมอน้อย เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมาก
นายสุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ กรรมการที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ ได้กล่าวถึงบทบาท ของ สวทช.ภาคเหนือ ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในวงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า งานวิจัยของ สวทช. ประสบผลสำเร็จจากการร่วมกันหลายฝ่าย มีการนำไปต่อยอด และนำไปสู่การค้า ซึ่งผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดงภายในงาน จิบกาแฟยามเข้ากับชาววิทย์ สวทช.ภาคเหนือ พบสื่อมวลชน วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ:การแพทย์และสาธารณสุข ที่จัดขึ้น ณ ร้านกาแฟ Librarista อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ โดยมีผลงานวิจัยที่เด่นๆ อยุ่ 5 ผลงาน ที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ การศึกษาสารออกฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหมอน้อย เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ใช้ประโยชน์และขยายผลงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขสู่เชิงพาณิชย์ โดย ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการระบบคิวผู้มารับบริการและนำเสนอสื่อสารสนเทศด้านสาธารณสุข Application ระบบตรวจสอบร้านยา โดยนายมโนรมภ์ สินธพอาชากุล กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาประสิทธิภาพด้านการทำลายเชื้อของเครื่องพาสเจอร์ไพเซชั่น โดยนายสุชาติ ศาสตร์เวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ เมดเทค ซิสเต็มส์ จำกัด และการพัฒนาระบบการผลิตน้ำส้มน้ำผึ้งที่เหมาะสมกับเชื้อจุลินทรีย์จากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเฉฑาะ เพื่อการพัฒนาน้ำส้มน้ำผึ้งชนิดใหม่ โดยนายสงวน เรืองศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เฮลตี้บี จำกัด ซึ่งงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นงานที่ยากและท้าทาย เป้าหมาย คือ สามารถนำงานวิจัย มุ่งสู่การค้าได้
โดยบรรยากาศภายในงาน มีผู้สนใจสอบถามและทดสอบสารออกฤทธิ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหญ้าหมอน้อย เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ ในรูปแบบ ชาชง และ ลูกอม โดยผลการวิจัย พบว่า ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย สามารถช่วยทำให้ผู้ติดบุหรี่ลดและเลิกได้ภายใน 6-8 วัน
 
19 กันยายน 2556 , 18:19 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่