เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันแสดงพลังความจงรักภักดี และระลึกถึงพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย

  
     เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวกันแสดงพลังความจงรักภักดี และระลึกถึงพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
เนื่องในโอกาสวันที่ 20 กันยายน อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันรัฐวิสาหกิจไทย นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้รวมตัวกัน ณ บริเวณลานพระบรมรูป สมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันรัฐวิสาหกิจไทย 2556 เพื่อประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อปวงชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายแห่ง ทั้งในกิจการรถไฟ ไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาลและสถานศึกษา เพื่อให้เป็นทรัพย์สมบัติและบริการสาธารณะที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทยมาเป็นเวลามากกว่า 120 ปี และถือเป็นต้นแบบการจัดระบบสวัสดิการของประชาชนให้กับประชาชนชาวไทย เหล่าพสกนิกรชาวไทย จึงน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระองค์ ว่า พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย
 
20 กันยายน 2556 , 14:44 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่