รายงานพิเศษ ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยเพื่อการเลิกบุหรี่

  
     รายงานพิเศษ ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย อีกหนึ่งทางเลือก ในการเลิกบุหรี่ มีประสิทธิภาพทำให้ลดและเลิกได้ภายใน 6-8 วัน
ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้มีการณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่อย่างมาก ทำให้มีผู้สูบบุหรี่ลดลงมากกว่าอดีต แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น อายุ ตั้งแต่ 15-24 ปี รวมไปถึงอายุต่ำกว่า 15 ปี และยังพบว่ามีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ และคณะ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัย ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสมุนไพร หญ้าหมอน้อย ในรูปแบบการเคี่ยวชงดื่ม ร่วมกับการออกกำลังกาย ในการช่วยเลิกบุหรี่ พบว่า สามารถช่วยเลิกบุหรี่ได้ร้อยละ 70 และพบว่า ในสมุนไพรหญ้าหมอน้อย มีสารบางอย่างที่มีองค์ประกอบในการต้านอนุมูลอิสระ สารที่ช่วยทำให้ลิ้นฝาดและมีสารนิโคตินในปริมาณต่ำๆ ช่วยทดแทนนิโคตินได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรวี ลีลารุ่งระยับ กล่าวด้วยว่า ปัญหาจากการใช้สมุนไพรหมอน้อย คือ การเคี่ยว ซึ่งวิธีการเตรียมยุ่งยากและยังไม่ทราบสารองค์ประกอบที่ชัดเจน จึงเป็นโจทย์ หรือ เป้าหมาย ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม เพื่อต้องการศึกษาสารองค์ประกอบของสารสกัดสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่ชัดเจน ทั้งส่วนต้น ใบ และดอก และได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรหญ้าดอกขาวจากรูปแบบน้ำเคี่ยว หรือ ชาชง เป็นแบบลูกอม เพื่อสะดวกในการใช้งานจริง และสามารถทำให้ลดและเลิกบุหรี่ได้ภายใน 6-10 วัน
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยดังกล่าว คือ กลุ่มผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการผลิต จำหน่ายสมุนไพร หรือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา ซึ่ง มีบริษัท มาซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตแล้ว คาดว่า จะจำหน่ายได้ในปีหน้า และกำลังอยู่ระหว่างการขอรับจดอนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ลูกอม การผลิตและการประยุกต์ใช้งาน ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อย จึงเป็นการนำการวิจัย ลงสู่การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ โดย สวทช.ภาคเหนือ คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ที่มีพิษภัย ทำให้เกิดโรคและความทรุดโทรม กับ อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย
 
20 กันยายน 2556 , 16:03 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่