จัดประชุมวิชาการว่าด้วยผลการดำเนินโครงการการดูแลรักษา HIV ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    โครงการป้องกันและรักษา HIV จัดประชุมวิชาการว่าด้วยผลการดำเนินโครงการการดูแลรักษา HIV ภายใต้กองทุนโลกในประเทศไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมการวิจัยนานาชาติ โครงการป้องกันและรักษา HIV หรือ PHPT (The Programs for KIV Prevention and Treatment) ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยผลการดำเนินโครงการดูแลรักษา HIV เรื่อง Scaling up and optimizing HIV care in Asia ที่โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสวงหาคำตอบในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบของการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างแพร่หลาย และการจัดการโรคอื่นเช่น วัณโรคหรือตับอักเสบ ที่สำคัญคือการป้องกันการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ทารกที่คลอดใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความสามารถผสมผสานการวิจัยกับเทคโนโลยีนำไปสู่การป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก รวมไปถึงโรคแทรกซ้อนอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเป็นศูนย์กลางตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับสมาคมการวิจัยนานาชาติ โครงการป้องกันและรักษา HIV หรือ PHPT เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจัย ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสตต์ แห่งสหรัฐอเมริกา และสถาบันการวิจัยจากประเทศฝรั่งเศสอีก 3 แห่ง
 
24 ตุลาคม 2549 , 15:47 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่