การโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร นั้นเป็นนโยบายรัฐบาล

  
     ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ระบุ การโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปสังกัดสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนนั้นเป็นนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
นายสัญชัย จุลมนต์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวถึงกรณีการโอนย้ายสวนสัตว์เชียงใหม่ไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชนว่า เรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งองค์การสวนสัตว์ก็เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลสั่งการก็ต้องปฏิบัติตาม โดยวัตถุประสงค์ของการโอนย้าย เพื่อพัฒนาเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยได้มีการนำเสนอข้อห่วงใย 4 ประการที่บุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ร้องขอ ทั้งเรื่องเงินเดือน สิทธิประโยชน์บุคลากร ผลงานวิจัยเด่นและงานที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น โครงกรวิจัยชะมดเช็ดและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้งข้อห่วงใยอื่น ๆ ได้ถูกนำเสนอตามลำดับขั้น ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยต่อความรู้สึกของบุคลากรแต่อย่างใด ทั้งนี้การจะโอนย้ายหรือไม่ต้องมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน คงไม่โอนย้ายง่าย ๆ เหมือนที่หลายคนเป็นกังวล
ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับบุคลากรสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ออกมาเคลื่อนไหวทุกวันอังคารเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านนั้น นายสัญชัย กล่าวว่า เป็นสิทธิของพนักงาน แต่ผู้บริหารกับพนักงานไม่ได้ยืนอยู่คนละฝ่ายแต่อย่างใด ยังมีการพูดคุยและทำงานร่วมกัน และได้นำข้อห่วงใยของบุคลากรเสนอไปแล้ว
 
21 กันยายน 2556 , 17:56 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่