กกต.จังหวัด และ กกต.ท้องถิ่น เตรียมพร้อม การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

  
     ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ต้องยึดหลักโปร่งใส สุจริต โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและท้องถิ่น ต้องทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน
นายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง การเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความสุจริต เที่ยงธรรม โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งมาก ด้านการเตรียมพร้อมของอุปกรณ์และงบประมาณ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่า จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝากย้ำว่า ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ การกำหนดจุดถาวรในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะเป็นไปได้ยาก จึงต้องมีการใช้เต็นท์ หรือ ปะรำ เป็นหลัก แต่ถ้าเป็นเต็นท์ควรใช้ 2 หลัง และหลีกเลี่ยงการวางเต็นท์บนถนน เพราะจะไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาลงคะแนนด้วย เช่น จัดเตรียมเก้าอี้ สำหรับผู้สูงอายุ ด้านบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้คัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ในการเลือกตั้งมาก่อน ต้องอบรม ให้ยึดกฎ ระเบียบและกฎหมาย เป็นหลัก เน้นอบรมบุคลากรประจำหน่วยที่เคยมีปัญหา สำหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หากรายชื่อตกหล่นจำนวนหลายหลังคาเรือน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิ่มเติมได้เลย ที่สำคัญต้องรณรงค์ให้ผู้สมัครแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ด้านการคัดค้านการเลือกตั้ง การร้องเรียน เป็นอำนาจของ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่หลัก คือ จัดการเลือกตั้งให้ถูกกฎหมาย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรณรงค์การเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งต้องหาแนวทางแก้ไข
ด้านการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กำหนดไว้ในวันที่ 23-27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น 1 เขต เลือกตั้ง 14 ตำบล 178 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 108,449 คน
 
22 กันยายน 2556 , 13:07 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่