อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับรางวัลจากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก

  
     อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้รับรางวัลจากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก ในผลงานถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลจากสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก (World Association of Soil and Water Conservation, WASWAC) สาขานักส่งเสริมอนุรักษ์ดินและน้ำดีเด่น และได้เข้ารับรางวัล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลกครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นคนไทยเพียง 1 ใน 2 คนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
รางวัลที่ได้รับเกิดจากผลงานความพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองผ่านโครงการต่างๆ ในหลายปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้เกษตรกรทั่วประเทศนำเศษพืชมาใช้ประโยชน์แทนการเผาทำลาย ซึ่งเป็นการลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และในช่วงงานแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ในวันที่ 4-10 ธันวาคม 2556 สถานบริการวิชาการก็จะจัดเผยแพร่องค์ความรู้การทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกองให้กับผู้มาเยี่ยมชมตลอดระยะเวลาจัดงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
 
22 กันยายน 2556 , 13:52 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่