งาน SANSAI CAR FREE DAY ครั้งที่ 1 ร่วมเที่ยว ร่วมปั่น ลดใช้น้ำมัน ลดโลกร้อน ผ่อสันทราย 2556

  
     สมาคม ชมรมส่งเสริมการปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอ ร่วมงาน SANSAI CAR FREE DAY ครั้งที่ 1 ร่วมเที่ยว ร่วมปั่น ลดใช้น้ำมัน ลดโลกร้อน ผ่อสันทราย 2556 กิจกรรมที่เล็งเห็นคุณค่าของการใช้จักรยาน คือ การออกกำลังกาย และร่วมลดโลกร้อน
ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสันทราย Car Free Day ครั้งที่ 1 ร่วมเที่ยว ร่วมปั่น ลดใช้น้ำมัน ลดโลกร้อน ผ่อสันทราย 2556 โดยมีนายทนี ดำรง นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง ร่วมกับ สมาคม ชมรมส่งเสริมการปั่นจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่หลายอำเภอเข้าร่วมงานประมาณพันคน โดยปล่อยจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนดในตัวอำเภอสันทราย และกลับมา ณ จุดเริ่มต้น ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
นายกฤษดา กำแพงแก้ว ที่ปรึกษาสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และรองเครือข่ายจักรยานลานนา กล่าวว่า ทุกปีมีการรณรงค์ปลอดรถยนต์ หรือ CAR FREE DAY ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ บรรดาสมาคม ชมรมนักปั่นจักรยานทั่วเชียงใหม่ และใกล้เคียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มาร่วมงานอย่างหนาแน่น เป็นนิมิตหมายที่ทุกฝ่ายได้เห็นคุณค่าของการใช้จักรยาน และการออกกำลังกายเป็นหนทางหนึ่งที่ให้คุณค่าด้านจิตใจ และกำลังกาย รวมถึงการตอบสนองต่อกระแสโลกปัจจุบันที่หันมาตระหนักถึงภัยพิบัติต่างๆ อันเกิดจากการใช้พลังงานน้ำมันที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดสภาวะโลกร้อน
 
22 กันยายน 2556 , 15:43 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่