ระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินที่ถนนท่าแพและถนนช้างคลานมีปัญหา เนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถทำท่อร้อยสายได้

  
    ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนดำเนินการต่อสายเคเบิลระบบไฟฟ้าใต้ดินที่ถนนท่าแพและถนนช้างคลาน แต่ยังติดปัญหาที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายได้
นายประเจิด สุขแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวถึงปัญหาการวางท่อร้อยไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินที่ถนนท่าแพและถนนช้างคลาน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในเขตชุมชนเมืองพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว แต่ยังมีปัญหาที่เทศบาลนครเชียงใหม่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ เพราะติดขัดเรื่องท่อร้อยสายไม่สมบูรณ์ ซึ่งทราบว่าขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขปัญหา
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวด้วยว่า ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมการไว้พร้อมแล้ว หากได้รับมอบพื้นที่ดำเนินการจากเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว จะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือนในการวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินได้เสร็จเรียบร้อย
 
24 ตุลาคม 2549 , 16:29 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่