เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยว บ้านสันทราย(ดอนจั่น)ทำโคมและตุง

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อท่องเที่ยว บ้านสันทราย(ดอนจั่น) หมู่บ้านทำโคมและตุง ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 200 ปี และเตรียมกิจกรรมถนนคนเดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้
ที่บ้านสันทราย(ดอนจั่น) หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมล้านนา เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการภายใต้การสนับสนุน จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2556 ของอำเภอเมืองเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชาวบ้านสันทราย(ดอนจั่น) มีความพร้อม มีความต้องการจะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การเปิดหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการสนับสนุนและธำรงรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมมายาวนาน โดยเฉพาะการผลิตโคมกระดาษสา โคมผ้า ตุงล้านนา และของประดับตกแต่งต่างๆ ที่ทำด้วยมืออย่างประณีตสวยงาม มีการสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน กว่า 200 ปี ปัจจุบันสามารถส่งไปต่างประเทศ และทั่วประเทศ สร้างรายได้แก่คนในหมู่บ้านอย่างมั่นคง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย ทั้งนี้ หมู่บ้านสันทราย (ดอนจั่น) เปิดหมู่บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่บัดนี้ และเทศกาลเดือนยี่เป็ง(ลอยกระทง) จะมีกิจกรรมครั้งใหญ่ เปิดเป็นถนนคนเดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร
 
22 กันยายน 2556 , 15:57 น. , อ่าน 1299  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่