สัตวแพทย์ประจำส่วนจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยระบุ หลินปิงพร้อมผสมพันธุ์เป็นปีที่สองแล้ว

  
     สัตวแพทย์ประจำส่วนจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยระบุ หลินปิงพร้อมผสมพันธุ์เป็นปีที่สองแล้ว ล่าสุดได้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวันที่ 25 กันยายนนี้จะซ้อมเดินทาง
สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ นิ่มตระกูล สัตวแพทย์ประจำส่วนจัดแสดงและวิจัยแพนด้าในประเทศไทย กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแพนด้าหลินปิงเพื่อไปเลือกคู่ที่เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ล่าสุดหลินปิงมีพฤติกรรมคุ้นเคยดีมาก สามารถปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมในวันเดินทางได้ โดยมีการปรับกลิ่น สภาพแวดล้อม และพฤติกรรม ส่วนสถานที่ปลายทางที่เมืองเฉิงตูนั้นไม่กังวลว่าหลินปิงจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากเป็นถิ่นอาศัยของแพนด้า สิ่งที่กังวลเรื่องเดียวคือหลินปิงอาจจะเครียดขณะเดินทาง จะใช้อาหาร ผลไม้และขนมปังไผ่ เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ โดยจะมีพี่เลี้ยงไปด้วย เบื้องต้นหลินปิงพร้อมแล้วสำหรับผสมพันธุ์ โดยหลินปิงได้แสดงอาการความพร้อมผสมพันธุ์ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา เมื่อไปถึงก็พร้อมผสมพันธุ์ได้เลย
โดยในวันที่ 25 กันยายน 2556 จะทดลองเดินทางจริงเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้หลินปิง เพื่อทราบพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะไม่มีการใช้ยาสลบ ยกเว้นกรณีที่หลินปิงหลุดจากกรงเท่านั้น
 
23 กันยายน 2556 , 12:44 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่