โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงานวันมหิดลและโรงพยาบาลนครพิงค์ ครบรอบ 33 ปี

  
     โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงานวันมหิดลและ ครบรอบ 33 ปี โรงพยาบาลนครพิงค์ โดยมุ่งมั่น ขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมหิดลและโรงพยาบาลนครพิงค์ ครบรอบ 33 ปี ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์วิรัช พันธ์พานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป จากนั้น สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานกล่าวถวายอาเศียรวาทราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และผู้ร่วมพิธียืนสงบจิตไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวว่า โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2523 ขนาด 160 เตียง และได้ขยายการให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน ขนาด 665 เตียง และครบวาระ 33 ปี ในปี 2556 นี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 70 ไร่ มีการก่อสร้างอาคารให้บริการและสนับสนุนต่อเนื่อง ปัจจุบัน ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 2-3 หลัง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้พื้นที่บริการพอสมควร เช่น สถานที่จอดรถ และห้องสุขา เป็นต้น
โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ หัวใจ มะเร็งและทารกแรกเกิด พร้อมขยายขีดความสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ปัจจุบัน มีแพทย์ทุกสาขา จำนวน 117 คน ได้รับการรับรองคุณภาพเพื่อเป็นหลักประกันด้านคุณภาพบริการสำหรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โดยโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ เช่น ISO 9002:1994 งานผู้ป่วยนอกและงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการชันสูตร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น
 
24 กันยายน 2556 , 10:42 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่