สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เตรียมจัดงานทำบุญข้าวสาก

  
     สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เตรียมจัดงานทำบุญข้าวสาก ประเพณีทำบุญอุทิศถึงบุพการีและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว
นายเดชดวง อินทรกำแหง นายกสมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า งานประเพณีทำบุญเดือนสิบสองเหนือที่มีการทำบุญอุทิศถึงบุพการีและญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า ทำบุญตานก๋วยสลาก ซึ่งเหมือนกับประเพณีของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เรียกว่า ทำบุญข้าวสาก โดยพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มาประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ไม่ลืมประเพณีวัฒนธรรมของตน จึงได้กำหนดจัดงานทำบุญข้าวสากเป็นประจำทุกปี สำหรับ ปีนี้ กำหนดจัดขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และยังถือเป็นการพบปะสังสรรค์ ของพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้พบปะสังสรรค์กันด้วย
สำหรับประเพณีการทำบุญข้าวสากปีนี้ คณะกรรมการสมาคมชาวอีสาน เชียงใหม่จัดเตรียมของไว้ทำบุญ เป็นชุดไทยทานให้บูชาชุดละ 100 บาท เพื่อนำไปถวายเป็นสลากภัต ส่วนปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณร ชุดละ 200 บาท โดยพิธีถวายสลากภัตตาทำบุญข้าวสาก จะใช้วิธีจับสลาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปยังผู้ที่ล่วงลับ เสร็จพิธีนี้แล้วจะมีพิธีถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีทั้งหมด จึงเชิญชวนพี่น้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเชียงใหม่ร่วมงาน และสอบถามรายละเอียดได้ที่นายกสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 081 760 3033
 
24 กันยายน 2556 , 14:55 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่