วันที่สองของการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีผู้สมัครมาเพิ่มอีก 1 คน

  
     วันที่สองของการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มีผู้สมัครมาเพิ่มอีก 1 คน รวม 5 คนแล้ว
บรรยากาศการรับสมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ วันที่สอง(24 กันยายน 2556) มีผู้สมัครเพิ่มอีก 1 คน คือ นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร คือ หมายเลข 5 จนถึงขณะนี้มีผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว 5 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวธิดารัตน์ ศิริวิทยากร จากกลุ่มเพื่อเชียงใหม่ หมายเลข 2 นายสัมพันธ์ ฉัตรมงคลพันธ์ ผู้สมัครอิสระ หมายเลข 3 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สมัยที่ผ่านมา จากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม หมายเลข 4 นายพรชัย จิตรนวเสถียร ผู้สมัครจากกลุ่มอานันทภูมิ และหมายเลข 5 นายวัลลภ แซ่เตี๋ยว ผู้สมัครอิสระ ซึ่งการรับสมัคร จะปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และวันเลือกตั้ง กำหนดไว้ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556
 
24 กันยายน 2556 , 14:56 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่