อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.เพิ่ม

  
     อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุ จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.เพิ่มและพัฒนาเครือข่ายเดิมให้มีศักยภาพเข้มแข็งมากขึ้น
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงนโยบายเกี่ยวกับอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน หรือ อปมช.ว่า กรมประชาสัมพันธ์เห็นความสำคัญของ อปมช.อย่างมาก เพราะ อปมช.คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถนำข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชน และสามารถนำข่าวสารความต้องการ ความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนมาสู่การแก้ไขได้เป็นอย่างดี จึงมีโครงการจะขยายเครือข่ายเพิ่มและพัฒนาเครือข่ายเดิมให้มีศักยภาพเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวด้วยว่า ในปีต่อไปจะสนับสนุนให้ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยจัดทำแผนงานและโครงการร่วมกับ อปมช.เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน
 
24 กันยายน 2556 , 15:09 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่