องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว เตรียมผสมพันธุ์ หลินฮุ่ย

  
     องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าว เตรียมผสมพันธุ์เทียม หลินฮุ่ย และ ช่วง ช่วง ปลายเดือนกันยายนนี้ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พร้อมนำประสบการณ์ครั้งก่อน มาดำเนินการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ
ดร.สิงห์ทอง บัวชุม กรรมการด้านนโยบายและกำกับดูแลเพื่ออภิบาลหมีแพนด้า คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมสโมสรแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ กรณี จากการสังเกตพฤติกรรมหลินฮุ่ยแล้วพบว่า มีอาการเป็นสัด มีการแสดงอารมณ์และอาการส่งเรียงร้องคราง มีความถี่มากขึ้น มีอาการร้องเสียงสูงมากขึ้นกว่าเดิมนั้น สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ จันทรังษี หัวหน้างานอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ตรวจพบระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หลินฮุ่ย มีพฤติกรรมต่างๆ เช่น เอาตัวและใช้อวัยวะเพศถูกับกำแพง ต้นไม้ ขอนไม้ เพื่อป้ายกลิ่นให้กับแพนด้าตัวผู้ช่วงช่วง อวัยวะเพศบวมแดงขยายใหญ่ขึ้น มีสีชมพู มีอาการกระวนกระวาย ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอาการที่พร้อมจะผสมพันธุ์ คาดว่า ประมาณวันที่ 26-28 กันยายน 2556 จะเป็นช่วงตกไข่ และจะเริ่มผสมพันธุ์เทียมระหว่างช่วงช่วง กับหลินฮุ่ยได้ ที่มีแนวโน้มผสมพันธุ์เทียม เนื่องจาก ช่วงช่วง ไม่ได้ปรากฏอาการต้องการผสมพันธุ์ และหลินฮุ่ย มักหงุดหงิดเวลาเข้าใกล้ช่วงช่วง โดยการผสมพันธุ์ครั้งนี้ ทางการจีนแจ้งว่า สามารถให้ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของไทย ทั้งทีมของนายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ จากองค์การสวนสัตว์ และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของสวนสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการได้เลย โดยทีมแพทย์ของไทย จะนำประสบการณ์ครั้งก่อน มาดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้ลูกแพนด้าตัวใหม่
ทั้งนี้ สัตวแพทย์หญิงกรรณิการ์ ยังกล่าวด้วยว่า ระหว่างการเริ่มผสมพันธุ์เทียมช่วงช่วงและหลินฮุ่ย ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการดำเนินการหลายขั้นตอน จะเป็นช่วงเดียวกับที่หลินปิงเดือนทางกลับจีน ระหว่างนั้น อาจต้องปิดส่วนจัดแสดงแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
 
25 กันยายน 2556 , 14:12 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่